Fysioterapeut Gjøri Skjerdal

Fysioterapeut Gjøri Skjerdal hadde siste arbeidsdag hjå oss 31.5. Vi markerte det med ein herleg padletur på Lustrafjorden  Gjøri ynskte seg tilbake til det offentlege helsevesenet. Vi ynskjer henne all lukke til vidare, og takkar for eit kjekt år ilag. Vi kjem fortsatt til å samarbeide mykje sjølv om vi ikkje lenger er i same klinikk.