Behandling

Her kan du lese om dei ulike områda vi behandlar, og dei ulike behandlingsteknikkane våre.

Vi undersøker og behandlar heile muskelskjelettsystemet, alt frå hovudverk og svimmelheit til hæl og storetå, og alt det i mellom. Dersom tilstandar ikkje er av den art at vi vil behandle det, vil vi sende deg vidare til rett instans som kan hjelpe deg, til dømes ved underliggande sjukdom som gjev symptom i rørsleapparatet eller tilstandar som skal handterast kirurgisk.

Er du i tvil om du skal oppsøke oss, så spør!
Ring oss på 57 67 50 55 eller send ein epost til post@https://kiropraktorenhjelperdeg.no