Barn

Undersøking og behandling av barn har alltid vore ein del av kiropraktikken. Pediatri er eit eige fag under studiet, der ein dekkjer alt frå både vanlege barnesjukdomar til alvorlege og sjeldne tilstandar, i tillegg naturlegvis også mykje fokus på lidingar og skader i muskel-skjelettsystemet. Du kan derfor føle deg trygg på at barnet ditt er i dei beste hender om du vel å oppsøkje Kiropraktorklinikken i Sogndal.