FEILFAKTURERING

Vi beklager på det sterkaste, men etter at betalingsterminalen vår vart ordna etter to veker ute av drift, vart det ved ein feil sendt ut fakturaer frå Melin (leverandør av terminal). Dette skulle ikkje skje, og vi beklager på det sterkaste, men dette var altså utanfor vår kontroll. Ver venleg å IKKJE betale faktura om du har motteke frå MELIN. Melin har no retta opp i feilen, og har sletta fakturaer og skrive ut kreditnota. Dersom du har betalt vert beløpet refundert. Men om du mottek faktura frå Collectio derimot, så skal den betalast.