Klinikken opnar kl 13. i dag torsdag 6.10

Kiropraktor Jannike Skår held føredrag for ein full sal med turnuslegar-og fysioterapeutar på Leikanger i dag. Det er kurs i offentleg helsearbeid i regi av Fylkesmannen to gongar i året, kjekt å verte invitert. Og viktig for kiropraktikken å vere representert, og ikkje minst moro for kiropraktoren å møte engasjerte og interesserte framtidige kollegaer. Resultatet er at betre kommunikasjon mellom desse tre profesjonane kjem pasientane til gode !