Nye nettsider!

Velkomen til våre nye nettsider og ny timebestillingsfunksjon. Sidene er tilpassa til mobilbruk og vil vere meir brukarvenlege, det same gjeld for timebestillinga. I tillegg vil det verte lettare for oss å oppdatere og redigere sidene sjølve. Meir stoff vil verte lagd til framover.