Muskel- og skjelettplager kostar mest

 

https://www.kiropraktikk.no/Aktuelt/ny-forskningrapport-rygg-og-nakkeplager-rammer-1-2-millioner-nordmenn-hvert-aar-og-er-stoerste-enkeltaarsak-til-yrkesfravaer