,

Endringar i regelverket for kiropraktorar frå 1. januar 2024

Frå og med 1. januar 2024 har Stortinget redusert folketrygda sin stønad til kiropraktorbehandling med 100 millioner kroner. Det betyr at

  • takstane i forskrift om stønad til dekking av kostnader til kiropraktorbehandling vert vesentleg redusert
  • takst K5 vert fjerna, for enkel pasientkontakt ved brev, telefonsamtale eller elektronisk kommunikasjon.

Dette fører til at eiegndelen vert høgare for pasientane. Vi ved Kiropraktorklinikken i Sogndal er svært skuffa over dette vedtaket, det er eit usolidarisk tiltak til pasientar som i alle år har teke mesteparten av kostnadane ved behandling.