Hovudverk

Hovudverk skuldast sjeldan alvorleg sjukdom. Likevel skal kraftig hovudverk alltid takast på alvor. Både når den oppstår gradvis eller brått. Dette gjeld spesielt om ein får symptom på hovudverk som er annleis enn tidlegare. Ein kiropraktor kan skilje mellom vanlege og alvorlege hovudverktyper, og tilvise vidare til anna undersøking dersom det er nødvendig.