Skulder

Har du vondt i framre eller bakre skulder, er det smertefullt eller umulig å ligge på skulderen, har du problem eller smerter ved å løfte arma, har du smerter ved daglegdagse aktivitetar som å kle på deg ? Då bør du ta kontakt med oss.

Vi undersøker og behandlar skuldrar kvar dag, og har lang erfaring med å stille korrekt diagnose.

Skulderkomplekset består av mange ledd og er avhengig av at nakke og brystrygg fungerer godt. Mange strukturar kan verte overbelasta, og både seneirritasjonar, slimposebetennelse, og slitasje kan påverke funksjonen. Vi handterer desse samt funksjonell impingement, ustabilitet og frosen skulder. Men det aller vanlegaste problemet er ukompliserte muskelsmerter i muskulaturen (rotator cuff), som gir smerter lokalt og ut i armen og gir vanskar med å bruke skulderen.

Ta kontakt eller bestill time om du treng hjelp med skulderplager.